صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          03/07/1402          11:24  
    عنوان خبر : برنامه کلاسی و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید(مهر1402) (در حال بروز رسانی ...)
  خلاصه خبر :  
  

  با سلام و عرض تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه فرهیختگان ورودی مهر 1402 برنامه هفتگی به شرح ذیل می باشد:

نکات:

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید ترم اول توسط دانشگاه انجام می شود و دانشجو لازم نیست اقدامی را برای انتخاب واحد انجام دهد و صرفاً بایستی طبق اطلاعیه های همین سایت در کلاسهای خود شرکت کند. بدیهی است در ترم های آتی دانشجو انتخاب واحد را بایستی شخصاً انجام دهد.

دانشجوی کارشناسی ارشد که رشته و گرایش مقطع کارشناسی با رشته و گرایش قبولی ارشد ایشان همنام باشد مرتبط لحاظ می شود.

دانشجویانی که رشته کارشناسی آن ها مرتبط نیست حتما جهت هماهنگی اخذ دروس جبرانی به آموزش مراجعه نمایند.

 

برنامه انتخاب واحد سایر رشته ها متعاقبا در همین صفحه اعلام خواهد شد. 

 

                                                                                 کارشناسی ارشد حسابداری ورودی مهر 1402

                                                                                       ترم اول

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

تئوری حسابداری 2

حسابداری بخش عمومی

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ورودی مهر 1402

 

ترم اول

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

مدیریت کیفیت و بهره وری 

چهارشنبه

 

 

 

 

مدیریت رفتار مصرف کننده

اصول مذاکرات

پنجشنبه

 

 

 

بازاریابی صنعتی و خدمات

مدیریت استراتژیک بازاریابی

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ورودی مهر 1402

ترم اول

 

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

سمینار در مدیریت تولید

مدیریت منابع انسانی

پنجشنبه

 

 

 

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی مهر 1402

 

                                                                                       ترم اول

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

زبان پیش

 

 

دوشنبه

 

 

 

فیزیولوژی اعصاب و غدد

زبان پیش

مباحث اساسی در روانشناسی 1

سه شنبه

 

آیین زندگی

معرفت شناسی

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 آمار توصیفی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    برنامه هفتگی

                                                        کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر 1402

                                                                                       ترم اول

 

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

مالیه عمومی

 

یکشنبه

 

 

 

زبان پیش

 

 

دوشنبه

 

 

 

مدیریت تولید

زبان پیش

روانشناسی عمومی

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

اصول حسابداری 1

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       برنامه هفتگی

                                                        کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی مهر 1402

 

                                                                                       ترم اول

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

زبان پیش

 

 

دوشنبه

 

 

 

مدیریت تولید

زبان پیش

روانشناسی

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

اصول حسابداری 1

 

پنجشنبه

 

 

 

 

مدیریت مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          برنامه هفتگی

                                                        کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ورودی مهر 1402

                                                                                       ترم اول

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

مالیه عمومی

سازمانهای پولی و مالی

یکشنبه

 

 

 

زبان پیش

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

زبان پیش

روانشناسی عمومی

سه شنبه

 

آیین زندگی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

اصول حسابداری 1

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              برنامه هفتگی

                                                        کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ورودی مهر 1402

                                                                                       ترم اول

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

زبان پیش

 

 

دوشنبه

 

 

 

مدیریت تولید

زبان پیش

روانشناسی

سه شنبه

 

آیین زندگی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

اصول حسابداری 1

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      برنامه هفتگی

                                                        کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر 1402

                                                                                       ترم اول

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

مالیه عمومی

امور مالی بین الملل

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

مدیریت تولید

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

آمار

 

پنجشنبه

 

 

 

 

مدیریت مالی

حسابداری میانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             برنامه هفتگی

                                                        کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی مهر 1402

                                                                                       ترم اول

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

سازمانهای پولی و مالی

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

روانشناسی عمومی

سه شنبه

 

 

 

 

 

پژوهش 2

چهارشنبه

 

 

 

 

آمار

 

پنجشنبه

 

 

 

 

مدیریت مالی

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :