صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          03/07/96          15:28  
    عنوان خبر : برنامه کلاسی و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد
  خلاصه خبر :  
  

  

 

با سلام و عرض تبریک به پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فرهیختگان برنامه هفتگی به شرح ذیل می باشد:

نکات:

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید ترم اول توسط دانشگاه انجام می شود.

 

                                                    برنامه هفتگی

                                                                                               کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ورودی98

                                                                                       ترم اول(مرتبط)

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

تحلیل آماری

تئوری تصمیم گیری

اخلاق و احکام کسب و کار

 

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  برنامه هفتگی

                                                                                        کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ورودی98

                                                                                       ترم اول(نامرتبط)

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

تحقیق در عملیات

 

 مدیریت کیفیت و بهره وری

پنجشنبه

 

 

تحلیل آماری

تئوری تصمیم گیری

اخلاق و احکام کسب و کار

 

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

جمعه

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   برنامه هفتگی        کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ورودی98

                                                                                       ترم اول(مرتبط)

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

تحلیل آماری

تئوری تصمیم گیری

اخلاق و احکام کسب و کار

 

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         برنامه هفتگی

                                                                  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ورودی98

                                                                                       ترم اول(نامرتبط)

 

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 


تحقیق در عملیات

مدیریت عملکرد 

پنجشنبه

 

 

تحلیل آماری

تئوری تصمیم گیری

اخلاق و احکام کسب و کار

 

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    برنامه هفتگی

                                                                  کارشناسی ارشد حسابداری ورودی98

                                                                                       ترم اول

 

 

ایام هفته

10 -8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

تصمیم گیری در مسائل مالی 


تحلیل آماری


حسابداری مدیریت

 تئوری حسابداری 1

جمعه

     

 


 

 

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :