صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          26/06/96          9:29  
    عنوان خبر : لزوم پرداخت شهریه ثابت قبل از انتخاب واحد
  خلاصه خبر :  
  

کلیه دانشجویان باید شهریه ثابت و بدهی قبلی خود را قبل از انتخاب واحد پرداخت نمایند.

بدیهی است در صورت پرداخت نکردن شهریه ثابت حتی در صورت انتخاب واحد کلیه دروس انتخابی این دانشجویان حذف خواهد شد.


همچنین اولویت انتخاب دروسی که امکان پر شدن ظرفیت آن ها وجود دارد با دانشجویانی که زودتر شهریه خود را بپردازند و انتخاب واحد خود را ثبت کنند می باشد. 


شهریه ثابت ترم جاری باید به صورت نقدی پرداخت گردد.

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :