صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/04/96          13:20  
    عنوان خبر : دروس ارایه شده ترم تابستان 98
  خلاصه خبر :  
  

کلیه دانشجویان جهت انتخاب واحد و ثبت نام در روزهای 23 و 24 تیرماه  به دانشگاه مراجعه نمایند.

حداکثر تعداد واحد انتخابی در ترم تابستان 6 واحد می باشد.

کلیه کلاس ها در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد و در غیر اینصورت حذف خواهد شد.

پرداخت شهریه ثابت ترم تابستان برای انتخاب واحد ضروری است و در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس ها شهریه پرداختی به حساب شهریه ترم مهر منظور خواهد شد.

 

دروس ارایه شده ترم تابستان

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 2

 

اصول حسابداری 3

 

حسابداری صنعتی 1

 

حسابداری صنعتی 2

 

حسابداری صنعتی 3

 

حسابداری میانه 1

 

حسابرسی 1 و 2

 

حسابداری میانه 2

 

     زبان تخصصی حسابداری 1

 

زبان تخصصی حسابداری 2

 

اقتصاد خرد

 

پول و ارز و بانکداری

 

اقتصاد کلان

 

مالیه عمومی

 

بودجه

 

زبان تخصصی مدیریت

 

امور مالی بین الملل

 

حسابداری دولتی

 

سیاست های پولی و مالی

 

توسعه

 

سازمانهای پولی و مالی

 

بورس

 

حسابداری مالیاتی

 

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :