صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          19/11/95          8:8  
    عنوان خبر : زمان انتخاب واحد ترم بهمن 98
  خلاصه خبر :  
  

انتخاب واحد 14 تا 16 بهمن  وفقط اينترنتي از سايت farhikhtegan.ac.irمي باشد.
 
پرداخت شهريه ثابت و بدهی قبلی قبل از انتخاب واحد الزامي است.
 

دانشجویانی که زودتر شهریه ثابت را بپردازند و به سایت برای انتخاب واحد مراجعه نمایند بالطبع در اولویت برای انتخاب گروه های درسی که امکان پر شدن ظرفیت آن ها وجود دارد می باشند.

بدیهی است در صورت پرداخت نکردن شهریه ثابت حتی در صورت انتخاب واحد کلیه دروس انتخابی این دانشجویان حذف خواهد شد و مرخصی تحصیلی برای آنان لحاظ خواهد شد.

دانشجویانی که به هردلیل در تاریخ های فوق انتخاب واحد آنان ثبت نشود برای آن ها مرخصی تحصیلی لحاظ خواهد شد.    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :