صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          08/03/95          8:50  
    عنوان خبر : ارزشیابی اساتید
  خلاصه خبر :  
  

بدون انجام نظر سنجی (ارزشیابی اساتید) امکان پرینت کارت ورود به جلسه و حضور در امتحانات وجود ندارد.

 

ارزشیابی اساتید (نظر سنجی) بایستی توسط شخص دانشجو انجام شود و بالطبع مبنای برنامه ریزی ترم های آتی می باشد.

 

ارزشیابی اساتید به صورت محرمانه می باشد و ارزشیابی دانشجو به هیچ عنوان در اختیار استاد درس قرار نخواهد گرفت.


 
    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :