صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          21/11/94          13:34  
    عنوان خبر : هفته های زوج و فرد تشکیل کلاسها در ترم بهمن
  خلاصه خبر :  
  

 طبق برنامه کلاسی، کلاسهای * فقط هفته های فرد و کلاسهای ** فقط هفته های زوج تشکیل می گردد.

 

  هفته های زوج و فرد تشکیل کلاس در نیمسال دوم97-96

هفته

تاریخ

(زوج)

از 14/11/ 96 الی 20/11/96

(فرد)

از 21/11/96  الی 27/11/96

(زوج)

از 28/11/96 الی 04/12/96

(فرد)

از 05/12/96 الی 11/12/96

(زوج)

از 12/12/96 الی 18/12/96

(فرد)

از 19/12/96 الی 25/12/96

(زوج)

از 26/12/96 الی 28/12/96

(زوج)

از 14/01/97 الی 17/01/97

(فرد)

از 18/01/97 الی 24/01/97

(زوج)

از 25/01/97 الی 31/01/97

(فرد)

از 01/02/97 الی 07/02/97

(زوج)

از 08/02/97 الی 14/02/97

(فرد)

از 15/02/97 الی 21/02/97

(زوج)

از 22/02/97 الی 28/02/97

(فرد)

از 29/02/97 الی 04/03/97

(زوج)

از 05/03/97 الی 11/03/97

(فرد)

از 12/03/97 الی 18/03/97

 

طبق برنامه کلاسی، کلاسهای * فقط هفته های فرد و کلاسهای ** فقط هفته های زوج تشکیل می گردد.

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :