صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          21/11/94          13:33  
    عنوان خبر : ساعات تشکیل کلاس ها در ترم بهمن
  خلاصه خبر :  
  

ساعات تشکیل کلاس ها در ترم بهمن 94-95

ساعت در برنامه هفتگی استاد و دانشجو

ساعت تشکیل کلاس

8:45 تا 8

8 تا 9:30  هفته های فرد

8:45 تا 9:30

8 تا 9:30  هفته های زوج

10 تا 10:45

10 تا 11:30 هفته های فرد

10:45 تا 11:30

10 تا 11:30 هفته های زوج

12 تا 12:45

12 تا 13:30 هفته های فرد

12:45 تا 13:30

12 تا 13:30 هفته های زوج

14 تا 14:45

14 تا 15:30 هفته های فرد

14:45 تا 15:30

14 تا 15:30 هفته های زوج

16 تا 16:45

16 تا 17:30 هفته های فرد

16:45 تا 17:30

16 تا 17:30 هفته های زوج

18 تا 18:45

18 تا 19:30 هفته های فرد

18:45 تا 19:30

18 تا 19:30 هفته های زوج

هفته های زوج و فرد در سایت مشخص شده است.

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :